Durbanville wynroete

Durbanville Wynroete

Terme en Voorwaardes van gebruik
[Hierdie is 'n vry vertaling. In die geval van 'n dispuut sal die Engelse vertaling aanvaar word]

Hierdie ooreenkoms bevat belangrike kontraktuele regte, obligasies en voorwaardes tussen u, "die gebruiker" en durbanvillewineroute.co.za. U aanvaarding van die terme van hierdie ooreenkoms word verlang voordat hierdie webtuiste gebruik word. Waar die term "durbanvillewineroute.co.za" in hierdie ooreenkoms gebruik word, word verstaan dat dit die domain, die webblad, asook enige sub-domains insluit wat verband hou met durbanvillewineroute.co.za en sluit ook die domain durbanvillewineroute.com in.

GEBRUIK
Enige gebruiker sal wanneer hy hierdie webblad gebruik, vir watter rede ookal, hom aan hierdie voorwaardes onderwerp en dit so aanvaar. Die durbanvillewineroute.co.za webblad is ontwikkel met die uitsuitlike doel om inligting aan te bied wat verband hou met die wynbedryf en verwante aktiwiteite in die omgewing wat in die webblad beskryf word. Enige inligting en ander inhoud in hierdie webblad vertoon, word nie as korrekte advies beskou nie. Daar word aan die gebruikers aanbeveel om die inligting en inhoud na te gaan vir akkuraatheid indien akkurate inligting benodig word. Niks in die durbanvillewineroute.co.za webblad moet beskou word as enigiets anders as 'n bron van inligting nie.

As 'n reel sal durbanvillewineroute.co.za nie enige offensiewe inligting publiseer nie. Ons kan egter nie waarborg dat al die inligting wat ons of ander partye, of webtuistes van ander partye waarna in hierdie webblad verwys word, te alle tye vry van offensiewe inligting sal wees en sensitiewe gebruikers mag afronteer nie. Gebruikers, deur die webblad te gebruik, vrywaar durbanvillewineroute.co.za, sy eienaars, agente en werknemers van enige eise van watter aard ookal.

As gebruiker onderneem en aanvaar u dat u hierdie webblad op eie risiko gebruik. Terwyl durbanvillewineroute.co.za alle redelike voorsorg getref het om te verseker dat die webblad vry is van virusse van watter aard ookal, kan daar en word daar geen waarborge voorsien tot dien effek nie.

PRIVAATHEID, 'COOKIES' EN INTERNET ADVERTENSIES
Ons hier by durbanvillewineroute.co.za, respekteer jou privaatheid. Sou ons persoonlike inligting van u vra, gebruik ons sodanige inligting slegs ten opsigte van die spesifieke versoek en vir geen ander rede nie. Ons sal nie onder enige omstandighede die inligting aan ander bekend maak nie. durbanvillewineroute.co.za maak ook nie gebruik van tegnologie soos die wat bekend staan as 'cookies', 'web beacons' of 'advertising identifiers' om inligting van u te bekom nie.

INTILEKTUELE EIENDOM REGTE EN LISENSIE
Alle inhoud van hierdie webblad, insluitende, maar nie beperk tot die inhoud, data, afbeeldings, sagteware, kopie, grafiese uitbeeldings, databasis, uitleg en ontwerp is die eiendom van durbanvillewineroute.co.za en word gevolglik beskerm deur plaaslike en internasionale reg. Alle regte wat nie spesifiek toegestaan word nie word voorbehou. Die intelektuele regte ten opsige van alle inhoud, inligting en dienste behoort aan durbanvillewineroute.co.za en geen reg word aan die gebruiker oorgedra nie. Die inhoud van hierdie webblad, insluitende, maar nie beperk tot die inhoud, data, afbeeldings, sagteware, kopie, grafiese uitbeeldings, databasis, uitleg en ontwerp mag gebruik word deur die gebruiker, maar slegs nadat skriftelike toestemming daartoe gegee is.

Handelsmerke en of Geregistreerde name en ontwerpe van ander partye wat op hierdie webblad mag verskyn is steeds die eiendom van die regmatige eienaars.

VERANDERINGE AAN HIERDIE WEBBLAD
durbanvillewineroute.co.za behou die reg voor om te enige tyd inligting in hierdie webblad te verander, verbeter, aan te pas en of te verwyder sonder enige vooraf kennisgewing.

SKAKELS NA HIERDIE WEBBLAD
Skakels na hierdie webblad deur enige persoon, besigheid of instansie word verwelkom maar slegs met die skriftelike toestemming van durbanvillewineroute.co.za

Wynplase | Restaurante | Akkommodasie | Venues | Kontak  | Terme en Voorwaardes

The Webman